Privacyverklaring

 

Mom to be coaching respecteert jouw privacy, en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hieraan stelt.


De beveiliging van uw gegevens
Door het gebruik van mijn website laat je middels een beveiligde (HTTPS) verbinding bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt.

 

Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, naar aanleiding van je aanvraag. Hierbij houd ik mij aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen.